גריעת מגדל הון ג ו-ד ממדדי אינדקס

Download the PDF file .