עדכון חודשי במדדי אינדקס אג"ח ישראל – אפריל 2023

Download the PDF file .