גריעת סאות'רן ב ממדדי אינדקס

Download the PDF file .