עדכון חודשי במדדי אינדקס אג"ח ישראל – מאי 2023

Download the PDF file .