עדכון במדדי אינדקס מניות ישראל – מאי 2022

Download the PDF file .