גריעת מניית ברנמילר ממדדי אינדקס

Download the PDF file .