פיצול מניית Fortrea מתוך Laboratory Corporation of America במדדי אינדקס

Download the PDF file .