עדכון חודשי במדדי אינדקס אג"ח ומניות ישראל – אוגוסט 2023

Download the PDF file .