עדכון שנתי במדדי אינדקס מניות ישראל – אוגוסט 2023

Download the PDF file .