עדכון שנתי במדדי אינדקס מניות ישראל-גלובל – אוגוסט 2023

Download the PDF file .