גריעת דלשה קפיטל ב' ממדדי אינדקס

Download the PDF file .