גריעת מניית Arconic ממדדי אינדקס

Download the PDF file .