פיצול מניית פז בית זיקוק ממניית פז נפט

Download the PDF file .