גריעת מניית גמא ממדדי אינדקס

Download the PDF file .