עדכון במדדי אינדקס מניות גלובל – ספטמבר 2023

Download the PDF file .