גריעת הרץ פרופרטיס א' ו-ב' ממדדי אינדקס

Download the PDF file .