גריעת מגה אור ד' ממדדי אינדקס

Download the PDF file .