עדכון חודשי במדדי אינדקס אג"ח ישראל ובמדדים משולבים – אוקטובר 2023

Download the PDF file .