פיצול מניית Veralto מתוך Danaher במדדי אינדקס

Download the PDF file .