גריעת חנן מור יד ממדדי אינדקס

Download the PDF file .