גריעת סדרות דיסקונט השקעות ממדדי אינדקס

Download the PDF file .