עדכון הון רשום באג"ח פועלים 203

Download the PDF file .