גריעת פועלים התחייבויות ח' ממדדי אינדקס

Download the PDF file .