עדכון שמות מדדי אינדקס – דצמבר 2023

Download the PDF file .