פיצול מניה מתוך Flex במדדי אינדקס

Download the PDF file .