עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח והמניות – יוני 2020

Download the PDF file .