עדכון שנתי של מתודולוגיית מדדי האג"ח – אפריל 2017

Download the PDF file .