עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – אפריל 2018

Download the PDF file .