עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – אוגוסט 2015

Download the PDF file .