עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – אוגוסט 2016

Download the PDF file .