עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – אוגוסט 2017

Download the PDF file .