עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – אוגוסט 2019

Download the PDF file .