עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – דצמבר 2015

Download the PDF file .