עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – דצמבר 2016

Download the PDF file .