עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – דצמבר 2017

Download the PDF file .