עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – דצמבר 2018

Download the PDF file .