עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – דצמבר 2019

Download the PDF file .