עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – דצמבר 2020

Download the PDF file .