עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – פברואר 2016

Download the PDF file .