עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – פברואר 2017

Download the PDF file .