עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – פברואר 2018

Download the PDF file .