עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – פברואר 2019

Download the PDF file .