עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – ינואר 2017

Download the PDF file .