עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – ינואר 2018

Download the PDF file .