עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – ינואר 2020

Download the PDF file .