עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – ינואר 2021

Download the PDF file .