עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – יולי 2015

Download the PDF file .