עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – יולי 2016

Download the PDF file .