עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – יולי 2018

Download the PDF file .