עדכון חודשי בהרכב מדדי האג"ח – יולי 2019

Download the PDF file .